En aquesta memòria del Centre de Terminologia TERMCAT trobareu una relació de la feina que hem fet al llarg de l’any 2019 per dur a terme la nostra comesa, que implica especialment augmentar els recursos terminològics de qualitat en llengua catalana, fer-los més accessibles, normalitzar la terminologia amb un ús lingüísticament poc adequat o fluctuant i donar assessorament terminològic als usuaris. En apartats específics es recull el ressò d’aquestes activitats (apartat Impacte) i aspectes de caràcter més estructural (apartat Estructura).

Així, cal destacar l’edició de 41 obres terminològiques, les més significatives de les quals són el Diccionari de sociologia, el Vocabulari d’acollida, la Terminologia dels drets de l’infant, el Lèxic de malalties minoritàries, el Lèxic de proves radiològiques, el Diccionari de bioètica o la Terminologia de IATE en català. És remarcable, també, que algunes d’aquestes obres són actualitzacions de productes publicats anteriorment (dedicats a la fotografia digital, als dispositius mòbils, a la física, a la química, als ocells del món...) en la línia de millorar reculls que són d’interès per als usuaris.

En l’apartat de la normalització de la terminologia catalana, veureu que aquest any s’han normalitzat 337 termes en 14 sessions del Consell Supervisor, d’àmbits tan diversos com l’astrofísica, la ciberseguretat, la sociologia, l’ornitologia o el ioga. Amb l’objectiu específic de detectar precoçment neologismes científics inadequats i valorar-ne la normalització abans que tinguin un ús massa arrelat, cal fer esment específic del projecte Guaita terminològica-ExtractCiT, impulsat per l’Institut d’Estudis Catalans.

En relació amb el nostre Servei de Consultes, destaca la resolució de 1.987 consultes sobre terminologia, 1.338 de les quals han requerit recerca i l’assessorament de 464 especialistes. La valoració dels més de 200 usuaris que han respost l’enquesta de satisfacció del servei ha continuat essent molt elevada: 5,75 sobre 6.

Les nostres eines de consulta terminològica en línia i de dades obertes han continuat creixent: com a exemple, la col·lecció Diccionaris en Línia inclou ja més de 150 títols i el Cercaterm ofereix als usuaris més d’11.000 articles terminològics nous.

Finalment, cal destacar l’actualització del nostre web corporatiu, que ha implicat també la creació d’una xarxa de portals temàtics que ens han permès oferir continguts més específics als nostres usuaris especialitzats, que són sens dubte els autèntics protagonistes de la terminologia, no només com a usuaris, sinó també com a creadors i assessors imprescindibles: la seva implicació és crucial perquè tota la nostra feina tingui sentit. Estem segurs que amb aquests nous portals serà molt més fàcil treballar plegats i donar-los a conèixer la terminologia del seu àmbit. De moment, aquest any han vist la llum els portals d’Esports, TIC, Economia i Alimentació i gastronomia, que s’han unit als dos portals existents prèviament: Dret i Ciències de la salut. Estem segurs que en els propers anys els resultats positius d’aquesta iniciativa seran ben visibles.

Director del TERMCAT

Jordi Bover i Salvadó
Director

Back to top