Jornades i congressos

Durant l’any 2019 el TERMCAT ha participat en les jornades i congressos que es detallen a continuació, amb l’objectiu de difondre la seva activitat i compartir coneixement amb el públic interessat. En aquest apartat es presenten ordenats cronològicament i amb les dades bàsiques de cadascun.

I Congrés Internacional de Bioètica
Vic, 24 i 25 de gener

 • Tema: Pedagogia en l’aprenentatge de la bioètica
 • Participació conjunta del TERMCAT i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la comunicació “La terminología como base para el aprendizaje de la bioética”
 • Organització: Universitat de Vic i Fundació Grífols.
I Congrés Internacional de Bioètica

Termintra II
Copenhaguen, 14 de juny

 • Taller internacional sobre bancs nacionals de terminologia celebrat en el marc de la Conferència Nordterm 2019
 • Participació del TERMCAT amb la comunicació “User communities & Communications platforms: Cercaterm Catalan national termbank, portals and the new site”
 • Organització: Associació Europea de Terminologia (AET) i Universitat de Copenhaguen.
Termintra II

 

XV Jornada Científica Realiter
Faro, 26 i 27 de setembre

 • “Terminologia i mediació lingüística: mètodes, pràctiques i activitats”
 • Participació del TERMCAT amb la ponència “L’acostament de la terminologia al gran públic mitjançant productes multimèdia de difusió”
 • Assistència a l’assemblea general de Realiter
 • Organització: Xarxa Realiter i Universitat de l’Algarve.
XV Jornada Científica Realiter

 

Debat SCATERM: La IATE, un recurs útil per a la traducció?
(Barcelona, 7 d’octubre)

 • Participació en la taula rodona “La utilitat de la IATE per a la traducció”
 • Organització: Societat Catalana de Terminologia (SCATERM).
Debat SCATERM

 

27è Col·loqui Lingüístic Universitat de Barcelona CLUB 27
Barcelona, 15 de novembre

 • Col·loqui dedicat a “L’adaptació de manlleus en català i altres llengües romàniques”
 • Participació en la taula rodona “Descripció i norma en la incorporació de manlleus al català”
 • Organització: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona.
CLUB 27

 

XIX Jornada AETER 2019
Màlaga, 29 de novembre

 • Jornada dedicada a “Terminologia, Neologia i Traducció”
 • Participació en la taula rodona “Noves perspectives per a l’accés a la terminologia a l’Estat espanyol”
 • Assistència a l’assemblea general d’AETER
 • Organització: Associació Espanyola de Terminologia (AETER) i Universitat de Màlaga.
XIX Jornada AETER 2019