Tecnologia i aplicacions

Des de l'àrea de tecnologia i aplicacions es presta suport als usuaris, els especialistes i els membres de la comunitat TERMCAT i es manté la plataforma tecnològica actualitzada per a l’elaboració i la difusió del treball terminològic.

Sistemes informàtics

  • Atenció de 122 casos relacionats amb el manteniment del programari i el maquinari del Centre, la gestió dels perfils d’usuari i les migracions de dades entre eines.
  • Suport al sistema d’accés remot als recursos tecnològics interns del TERMCAT.
  • Continuïtat del procés d’annexió a la xarxa de la Generalitat, amb interlocució amb l’Àrea TIC del Departament de Cultura i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

Aplicacions

  • Implantació d’una nova plataforma web.
  • Manteniment i millora de la interfície de programació d’aplicacions (API) que facilita l’accés al conjunt de dades terminològiques de les bases de dades del TERMCAT per al desenvolupament d’aplicacions i la sincronització automatitzada de dades, especialment des de la plataforma Optimot.
  • Manteniment i actualització de tot el programari associat a la gestió i publicació de dades terminològiques, documentals i factuals públiques.
  • Migració de continguts documentals a l’eina Koha, un nou sistema de gestió de dades bibliogràfiques.
  • Manteniment i actualització de les aplicacions actualment en servei i no integrades a la plataforma web, com ara el programa gestor de permisos Blaise.

Gestió de dades terminològiques

  • Intervencions diverses en el programari propi relacionat amb les dades terminològiques i les eines de gestió (el GdT i el GdTweb), per atendre les necessitats sorgides dels diversos processos de treball del Centre, tant de projectes en curs com de gestió integral de les dades.
  • Desenvolupaments especials per atendre les peticions d’importació de dades en formats diversos cap al GdT, provinents de les necessitats dels projectes en curs, tenint en compte el format i la naturalesa de les dades d’origen.