Recerca

La recerca en l’àmbit del TERMCAT és una activitat de suport a la producció terminològica, orientada a aconseguir que la metodologia i la llengua de diccionaris i termes pun­tuals siguin rigoroses i coherents i que els termes establerts tinguin incidència en els espais especialitzats. Amb aquest objectiu, s’elaboren i es divulguen criteris metodològics i lingüístics i també reflexions diverses sobre la producció terminològica del TERMCAT.

Metodologia i criteris

Variació dialectal

  • Representació de la variació dialectal en les fitxes terminològiques i en la preparació d’un nou corpus metodològic que pugui ser de consulta pública.
  • Elaboració d'un estudi que ha de permetre conjuminar la representació terminològica de la diversitat lèxica present en les terres de parla catalana i, alhora, la priorització d’una forma general vàlida per a tot el domini.

Corpus metodològic

  • Compleció d'un primer conjunt de criteris que permetrà posar en línia una eina metodològica de consulta fàcil i en actualització constant.
Marcatge de criteri de pronúncia

Diccionari de criteris terminològics

  • Addició d'una vintena de fitxes a aquest diccionari, que permet consultar diverses qüestions lingüístiques i semàntiques. Per exemple, com s’han de pronunciar les sigles o com es fa el plural de dos noms que van junts (com ara sofà llit).

Textos de comunicació especialitzada


69 contribucions: 63 articles publicats i 6 comunicacions presentades en congressos


Col·laboracions consolidades en mitjans especialitzats:

Contribucions puntuals en mitjans periòdics:

  • Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication
  • Llibres GENCAT. Blog de publicacions de la Generalitat de Catalunya
  • Anuari de la fusta. Revista del Gremi Fusta i Moble

Participació en consells editorials o de redacció:

En el Catàleg de Publicacions es detallen els articles amb participació del TERMCAT publicats durant l’any 2019 que formen part del catàleg anual del Centre.