Gestió terminològica

Procés transversal dins l’activitat del TERMCAT que té un doble objectiu: d’una banda, prestar suport a la creació, la recuperació i l’arxivament de repositoris dins les bases de dades del Centre, fonamentalment durant les fases d’elaboració i difusió de continguts; i, d’una altra banda, vetllar pel manteniment dels continguts d’aquests repositoris i per la seva gestió integrada, prestant una atenció especial a les dades terminològiques de consulta pública.

Dades de consulta pública


11.860 fitxes noves al Cercaterm
Un 87,38 % dels temes del Cercaterm expliciten la seva font de procedència
710 fitxes esmenades arran d’observacions dels usuaris i de les revisions internes


Dades de consulta pública

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribucions externes

Aquest any el TERMCAT ha continuat treballant en la línia del treball col·laboratiu per incloure en les bases de dades del Centre fitxes terminològiques de qualitat elaborades per altres organismes i particulars, amb la voluntat de cobrir els buits de terminologia detectats en les bases de dades públiques del TERMCAT i, fonamentalment, per anar teixint una xarxa de col·laboració amb altres sectors implicats en terminologia catalana.

Nombre de fitxes de procedència externa

 

Distribució de les fitxes per procedència    
Societat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) Diccionari jurídic (contingut parcial) 5.172
Xarxa Vives d’Universitats Nomenclatura de la gestió universitària, 2a ed. (nova àrea temàtica: Seu electrònica) 74
Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya Expressions i locucions llatines en l’àmbit parlamentari 180 (en curs)
Societat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) Diccionari jurídic (resta del contingut pendent) aprox. 4.100 (en curs)

 

 

Classificació general de les àrees temàtiques


Continuació dels treballs de revisió i actualització de la classificació temàtica general


Aquest any s’ha enllestit la revisió d’aquestes àrees temàtiques: Construcció; Ciències de la Terra; Dret. Administració, i Economia. Empresa. I estan en fase final de revisió i actualització aquestes altres: Alimentació. Gastronomia; Transport, i Veterinària.