Actuacions terminològiques

En aquest apartat es fa un recull de les actuacions que s’han dut a terme per augmentar els recursos terminològics de qualitat en llengua catalana, normalitzar la terminologia amb un ús lingüísticament poc adequat o fluctuant i donar assessorament terminològic i documental als usuaris.