Web

Ressò(*) de la pàgina web del TERMCAT

Sessions (2016-2019)

 

Uusuaris (2016-2019)

 

Pàgines vistes (2016-2019)

Es considera una sessió cada accés al lloc web termcat.cat (que inclou entrada/navegació per una o més pàgines). Es considera una pàgina vista cada accés a una pàgina diferent (amb URL pròpia). Es considera un usuari cada accés des d’una adreça IP diferent.

(*) El canvi de la plataforma web afecta el recompte d'aquestes dades

Diccionaris en Línia

Visites als diccionaris en línia més consultats durant el 2019

 

Visites als diccionaris en línia publicats el 2019

 

Comentaris terminològics

Apunts terminològics web més consultats

 

Blog

Blog

 

Materials gràfics i multimèdia

Visualitzacions