Producció terminològica sectorial

El TERMCAT elabora recursos terminològics i assessora altres persones o institucions que n’elaboren per a posar-los a disposició dels usuaris especialitzats i de la societat en general.


68 projectes en curs
41 publicacions
11.860 articles terminològics nous


Entre els diccionaris publicats aquest any destaquen el Diccionari de sociologia, el  Vocabulari d’acollida, la Terminologia dels drets de l’infant, la Terminologia del ioga, el Lèxic de malalties minoritàries,  el Lèxic de proves radiològiques, el Diccionari de bioètica i la Terminologia de IATE en català.

Cal remarcar també que algunes de les obres publicades aquest any són actualitzacions de diversos productes publicats anteriorment (dedicats als dispositius mòbils, a la jardineria i el paisatgisme, a la gestió de la qualitat, a la fotografia digital, a la ciberseguretat, a la física, a la química, als ocells del món, als estils musicals...) en la línia de millorar reculls que són d’interès per als usuaris. Igualment, han estat objecte d’actualització mensual durant el 2019 la Neoloteca, la Consulteca i el Diccionari de criteris terminològics.

Els productes gràfics, en nous formats interactius, es presenten de manera complementària a diccionaris en línia que han vist la llum aquest any (per exemple, en els projectes de bioètica, dels drets de l’infant, de física...) o bé també a diccionaris ja publicats en anys anteriors (per exemple, en el projecte de videojocs, de fàrmacs...), o fins i tot com a productes autònoms (Un nom per a cada empresa, Tornados i altres remolins, Els noms catalans dels cicàdids, Meteor, meteorit o meteoroide?...).

Es presenten a continuació totes les obres terminològiques i especialitzades en què s’ha treballat durant l’any, agrupades en tres sectors temàtics i un quart grup d’obres multidisciplinàries.

De cada obra es donen algunes dades bàsiques: el contingut (nombre aproximat de termes, les llengües que conté cada article terminològic, si els articles tenen definicions o alguna altra informació, una breu descripció, etc.), les institucions que d’una manera o una altra hi estan implicades, la data de finalització del projecte i les actuacions que s’hi han dut a terme durant l’any. També s’ofereix el nombre de pàgines vistes durant el 2019 en el cas de productes publicats en línia i dels materials gràfics. Dins de cada àmbit els projectes s’ordenen d’acord amb la seva data de finalització.

Àmbit tècnic

Projectes editats

 • Glossari de jardineria i paisatgisme (actualització)
  Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut, revisió terminològica,  edició en línia, difusió
  Actualització: març
  Pàgines vistes: 5.098
 • Terminologia de la fotografia digital (2a ed.)
  Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut, revisió terminològica, edició en línia, difusió
  Edició: desembre
  Pàgines vistes: 4.586
 • Terminologia de la ciberseguretat (actualització)
  Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut, revisió terminològica, normalització, edició en línia, difusió
  Actualització: desembre
  Pàgines vistes: 4.871

Materials gràfics:

Projectes en curs

 • Terminologia de la mobilitat sostenible
  Termes: 125
  Llengües: català, castellà, francès, anglès
  Definicions
  Autoria: TERMCAT
  Actuacions dutes a terme: elaboració
  Edició: 2020
 • CoopWood. Glossari de fusteria
  Termes: 4.000
  Llengües: català, castellà, francès, basc
  Autoria: Projecte CoopWood (Associació Patronal de Fusters de Guipúscoa; Cambra d’Oficis i Artesans dels Pirineus Atlàntics CMA64; Federació d’Oficis de la Construcció FCMB, TKNIKA; Cambra d’Oficis de l’Arieja CMA09; CIS San Juan/Donibane; TERMCAT; Gremi Fusta i Moble de Catalunya; Institut Politècnic Easo Politeknikoa; Associació Fibois de Nova Aquitània)
  Actuacions dutes a terme: buidatge, elaboració
  Edició: 2021

Àmbit científic

Projectes editats

 • Lèxic de fàrmacs (actualització)
  Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut, edició en línia, difusió
  Actualització: març
  Pàgines vistes: 9.468
 • Lèxic d’additius alimentaris (actualització)
  Actuacions dutes a terme: actualització del contingut, edició en línia, difusió
  Actualització: abril
  Pàgines vistes: 14.187
 • Diccionari de física (2a ed.)
  Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut, revisió terminològica, edició en línia, difusió
  Edició: maig
  Pàgines vistes: 7.063
 • Diccionari de química (2a ed.)
  Actuacions dutes a terme: revisió final de l’àrea de química física, edició en línia, difusió
  Edició: juny
  Pàgines vistes: 16.043
 • Diccionari enciclopèdic de medicina (actualització)
  Actuacions dutes a terme: actualització, ampliació i depuració del contingut, edició en línia, difusió
  Actualització: juliol
  Pàgines vistes: 66.138
 • Lèxic de malalties minoritàries (Marató de TV3)
  Actuacions dutes a terme: buidatge, elaboració, normalització, edició en línia, difusió
  Edició: desembre
  Pàgines vistes: 1.453
 • Diccionari dels ocells del món (actualització)
  Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut, normalització, edició en línia, difusió
  Edició: desembre
  Pàgines vistes: 28.783

Materials gràfics:

Projectes en curs

 • Terminologia de l’atenció a la salut mental
  Termes: 250
  Llengües: català, castellà, francès, anglès
  Definicions
  Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
  Actuacions dutes a terme: buidatge, elaboració
  Edició: 2020
   
 • Diccionari de seguretat alimentària
  Termes: 1.000
  Llengües: català, castellà, francès, anglès
  Definicions
  Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT
  Actuacions dutes a terme: planificació del projecte, arbre de camp

Àmbit social i humanístic

Projectes editats

 • Vocabulari de la música
  Actuacions dutes a terme: preparació del contingut, edició en línia, difusió
  Edició: febrer
  Pàgines vistes: 4.065
 • Diccionari general de l’esport (actualització)
  Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut, edició en línia, difusió
  Actualització: març
  Pàgines vistes: 18.152
 • Terminologia de les migracions (2a ed.)
  Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut, edició en línia, difusió
  Edició: març
  Pàgines vistes: 2.244
 • Terminologia dels drets humans (2a ed.)
  Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut, edició en línia, difusió
  Edició: març
  Pàgines vistes: 4.456
 • Vocabulari d’acollida
  Actuacions dutes a terme: edició en línia, difusió
  Edició: març
  Pàgines vistes: 2.369
 • Diccionari de sociologia
  Actuacions dutes a terme: revisió terminològica, edició en línia, difusió
  Edició: maig
  Pàgines vistes: 3.732
 • Glossari de sabors del món (actualització)
  Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut, edició en línia, difusió
  Actualització: juliol
  Pàgines vistes: 1.843
 • Oli d’oliva en textures
  Actuacions dutes a terme: revisió final, edició en línia, difusió
  Edició: novembre
  Pàgines vistes: 850
 • Terminologia dels estils musicals (2a ed.)
  Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut, edició en línia, difusió
  Edició: novembre
  Pàgines vistes: 3.865
 • Terminologia del ioga
  Actuacions dutes a terme: elaboració, normalització, edició en línia
  Edició: desembre

Materials gràfics:

 • Judici 1-0: Termes clau
  Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
  Edició: febrer
  Pàgines vistes: 139
 • Carpa/vela
  Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
  Edició: març
  Pàgines vistes: 224
 • Un nom per a cada empresa
  Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
  Edició: maig
  Pàgines vistes: 421
 • Oli d’oliva en textures
  Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
  Edició: novembre
  Pàgines vistes: 181
 • Drets de l’infant
  Actuacions dutes a terme: elaboració, edició en línia, difusió
  Edició: novembre
  Pàgines vistes: 743
 • Els estils musicals
  Actuacions dutes a terme: ampliació del contingut, edició en línia, difusió
  Edició: novembre
  Pàgines vistes: 1.919
 • Ioga: els àssanes principals
  Actuacions dutes a terme: elaboració, edició
  Edició: desembre

 

Projectes en curs

 • Diccionari jurídic
  Termes: 9.651
  Llengües: català, castellà
  Definicions
  Autoria: Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis Jurídics
  Actuacions dutes a terme: importació i preparació de les dades, difusió al Cercaterm d’un primer bloc de fitxes (5.172 termes)
 • Terminologia de l’activitat parlamentària
  Termes: 250
  Llengües: català, occità, castellà, anglès
  Definicions
  Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; Parlament de Catalunya; TERMCAT
  Actuacions dutes a terme: assessorament terminològic i metodològic
  Edició: 2020
 • Locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari
  Termes: 175
  Llengües: català, castellà, llatí
  Definicions
  Autoria: Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic
  Actuacions dutes a terme: informatització i preparació de les dades, valoració del producte
  Edició: 2020
 • Terminologia de l’ètica empresarial
  Termes: 25
  Llengües: català, castellà, anglès
  Definicions
  Autoria: TERMCAT
  Actuacions dutes a terme: buidatge, revisió terminològica
  Edició: 2020
 • Terminologia bàsica de la dansa clàssica
  Termes: 60
  Llengües: català, castellà, francès. anglès
  Definicions, il·lustracions
  Autoria: TERMCAT
  Actuacions dutes a terme: buidatge, elaboració
  Edició: 2020
 • Terminologia de les tendències alimentàries
  Termes: 50
  Llengües: català, castellà, francès, anglès
  Definicions
  Autoria: TERMCAT
  Actuacions dutes a terme: elaboració
  Edició: 2020
 • Diccionari de brànding verbal
  Termes: 528
  Llengües: català, castellà, francès, anglès
  Definicions
  Autoria: Jordi García Soler
  Institucions implicades: Universitat Ramon Llull
  Actuacions dutes a terme: assessorament terminològic i documental, preparació de materials per a l’edició
  Edició prevista: 2020
 • Terminologia de les dones en el món laboral
  Termes: 35
  Llengües: català, castellà, francès, anglès
  Definicions
  Autoria: TERMCAT
  Actuacions dutes a terme: elaboració
  Edició prevista: 2020
 • Terminologia de la papiroflèxia
  Termes: 300
  Llengües: català, castellà, anglès, francès, alemany
  Definicions
  Autoria: Joan Sallas; Coral Romà; Eulàlia Tramuns (Associació A-Plec)
  Actuacions dutes a terme: assessorament terminològic i metodològic
 • Diccionari de cinema
  Termes: 1.000
  Llengües: català, castellà, anglès
  Definicions
  Autoria: TERMCAT
  Actuacions dutes a terme: buidatge
 • Tesaurus d’art i arquitectura
  Descripció: tesaurus internacional utilitzat per al registre i la verificació d’informació sobre l’art, l’arquitectura i els objectes del patrimoni cultural. La versió catalana conté actualment uns 34.000 registres i 250.000 descriptors
  Institucions implicades: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
  Actuacions dutes a terme: revisió de la versió catalana d’un conjunt de descriptors
 • Classificació catalana d’educació 2019
  Descripció: classificació estadística de programes per nivells educatius, nivells de formació assolits i programes per sectors d'estudi
  Institucions implicades: Institut d’Estadística de Catalunya
  Actuacions dutes a terme: revisió terminològica

Materials gràfics:

 • A rodar. Lèxic de ciclisme. Pedalem en català!
  Termes:  64
  Llengües: català, castellà, francès, anglès
  Definicions
  Autoria: Consorci per a la Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística Vallès Oriental
  Actuacions dutes a terme: revisió de denominacions, redacció de definicions i notes
  Edició: 2020

Obres multidisciplinàries

Projectes editats

 • Neoloteca (actualització)
  Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut, difusió
  Actualització: trimestral
  Pàgines vistes: 97.016
 • Consulteca (actualització)
  Actuacions dutes a terme: actualització i ampliació del contingut, difusió
  Actualització: mensual
  Pàgines vistes: 9.910

Normes tècniques en català

Normes UNE

El TERMCAT elabora la versió catalana oficial de les normes ISO/UNE en el marc de la col·laboració que manté amb l’Associació Espanyola de Normalització (UNE), formalitzada en convenis signats des del 2005, el darrer dels quals s’ha renovat el setembre de 2019.

Un acord firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l’ús del català en el món empresarial, permet impulsar el procés de traducció al català de normes ISO/UNE.

4 noves normes UNE editades:

 • UNE-ISO 19600:2015 Sistemes de gestió del compliment normatiu. Directrius. [editada]
 • UNE 19601:2017 Sistemes de gestió del compliment normatiu penal. Requisits amb orientació per al seu ús. [editada]
 • UNE 54100-10:2013 Indústries gràfiques. Vocabulari. Part 10: Termes fonamentals de disseny gràfic [editada]
 • UNE-EN ISO/IEC 27000:2019 Tecnologies de la informació. Tècniques de seguretat. Sistemes de gestió de seguretat de la informació (SGSI). Visió de conjunt i vocabulari [en curs d’edició]

Una selecció de la terminologia corresponent s’ha incorporat al Cercaterm.
 

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme

El 2019 el TERMCAT ha continuat col·laborant amb la Fundació de la Jardineria i el Paisatge i ha dut a terme la revisió terminològica dels glossaris continguts en les cinc normes següents:

 • NTJ 15N P1 Indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà
 • NTJ 07E Arbres de fulla perenne
 • NTJ 08J Tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses
 • NTJ 14C P1 Manteniment de l'arbrat: treballs d’inventari i inspecció visual
 • NTJ 15J Bones pràctiques ambientals de la jardineria i el paisatgisme

S'ha fet la revisió terminològica dels glossaris continguts en 5 normes. La terminologia s’ha incorporat al Glossari de jardineria i paisatgisme de la col·lecció Diccionaris en línia i al Cercaterm.