Estructura

En aquest apartat es fa un recull dels aspectes de caràcter més estructural del Centre, com són l'organització, els recursos humans i la gestió econòmica.