Difusió

Diccionaris en Línia

La producció terminològica del TERMCAT es focalitza, en bona mesura, en la publicació de nous títols de la col·lecció Diccionaris en Línia, i en l’actualització dels diccionaris que ja s’hi han publicat els anys anteriors.


12 nous diccionaris
151 títols en la col·lecció Diccionaris en Línia


Al catàleg de Publicacions es pot consultar la llista completa d’obres publicades a la col·lecció, al costat de la resta de la producció del TERMCAT feta en altres formats. Per als detalls de cada diccionari, vegeu l’apartat Producció i assessorament terminològic sectorial.

Terminologia Oberta

La Terminologia Oberta és un servei de descàrrega de repertoris terminològics d'interès general, procedents de treballs de recerca terminològica duts a terme pel TERMCAT. La descàrrega s’ofereix en diversos formats i sota llicències Creative Commons. Els repertoris es poden seleccionar a partir del títol, l’àmbit temàtic, la data d’actualització i el format de descàrrega.


9 nous repertoris
125 títols disponibles per a la descàrrega


Materials gràfics i multimèdia

Cada vegada més, els productes terminològics s’ofereixen en formats gràfics i multimèdia, sovint interactius, en què la imatge té una importància molt rellevant, però que sempre donen accés a informació terminològica. Aquesta mena de productes de vegades tenen entitat per si mateixos, i de vegades s’ofereixen com a complement de diccionaris.


20 productes gràfics i multimèdia nous
82 productes diferents


Comentaris terminològics

Textos breus en què es presenten novetats terminològiques, consultes resoltes des del Centre o bé comentaris que vinculen l’actualitat amb informació d’interès terminològic.


Prop de 150 nous apunts


Blog

Espai on es publiquen comentaris breus d’interès, relacionats especialment amb l’actualitat informativa. N’hi ha de caràcter periòdic (com ara el #termedelasetmana) i d’altres de tipus més esporàdic. Els comentaris són elaborats pels terminòlegs de les diverses àrees del Centre.


87 nous apunts


Butlletí d'informació

Recull mensual de la informació més destacada difosa durant aquell període, incloent-hi notícies i comentaris terminològics.


185 noves subscripcions
1.974 persones subscrites


Notes de premsa

El format de nota de premsa permet difondre les informacions més destacades, amb l’objectiu que puguin ser difoses especialment per mitjà dels mecanismes de publicació informativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.


44 notes de premsa