Relacions de cooperació

El TERMCAT col·labora activament amb institucions, organismes i persones d’àmbits d’especialitat i dominis lingüístics diversos amb l’objectiu d’afavorir la difusió i l’ús de la terminologia catalana en els diferents sectors de coneixement i reforçar la projecció del model terminològic català com a referent a escala internacional.

Generalitat de Catalunya

Departament Projecte

Departament de Salut

Lèxic d’additius alimentaris (actualització)
Diccionari enciclopèdic de medicina (actualització)
Lèxic de malalties minoritàries
Diccionari de bioètica
Temes i termes de la bioètica (material gràfic)
Lèxic de proves radiològiques
Terminologia de l’atenció a la salut mental
Diccionari de la seguretat alimentària
Agència de Ciberseguretat de Catalunya Terminologia de la ciberseguretat (actualització)
Departament de Justícia Terminologia dels sistemes de resolució alternativa de conflictes (ADR)
Departament de la Presidència Terminologia de la cooperació al desenvolupament (2a ed.)
Departament de Treball, Afers Socials i Família Diccionari de la negociació col·lectiva (2a ed.)
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència Diccionari de relacions internacionals
Terminologia de l’activitat parlamentària
Departament de Cultura
Amb la Diputació de Barcelona
Tesaurus d’art i arquitectura
Versió catalana de les normes ISO/UNE

Consorci per a la Normalització Lingüística

El TERMCAT col·labora amb el Consorci per a la Normalització Lingüística en l’elaboració de materials terminològics o especialitzats d’àmplia divulgació i en la participació periòdica en diverses activitats formatives relacionades amb la terminologia.

 • Centre de Normalització Lingüística L’Heura: elaboració del Vocabulari d’acollida i actualització dels continguts del Glossari de sabors del món.
 • Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental. Servei Local de Català de Mollet: Xerrada La terminologia: un punt de trobada amb la ciència, organitzada en col·laboració amb l’Hospital de Mollet, l’Ajuntament de Mollet, els centres educatius de la ciutat i el TERMCAT.
Presentació del Vocabulari d'acollida
 • Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental: revisió terminològica i redacció de definicions i notes de A rodar. Lèxic de ciclisme. Pedalem en català!

Institut d'Estudis Catalans

El TERMCAT col·labora estretament amb l’Institut d’Estudis Catalans, especialment amb la Secció Filològica, mitjançant l’activitat de normalització terminològica, vehiculada a través del Consell Supervisor del TERMCAT, i l’intercanvi regular de publicacions i d’informació. La col·laboració i l’assessorament dels professionals que treballen a les diferents oficines que depenen de la Secció Filològica i dels experts que integren les seccions i les societats filials d’aquesta institució també és fonamental  per a l’elaboració de nous productes terminològics i la resolució de consultes sobre lèxic especialitzat dels diversos àmbits del coneixement.

 • Participació del TERMCAT en el projecte Guaita terminològica i ExtractCiT, impulsat per l’Institut d’Estudis Catalans amb l’objectiu de buidar terminologia neològica de corpus originals en anglès i en català i valorar-ne la normalització.
 • Col·laboració amb la Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’Institut d’Estudis Catalans en la importació, preparació de les dades i publicació en línia d’un primer bloc de fitxes terminològiques del Diccionari jurídic.
 • Actualització, ampliació, depuració del contingut i edició en línia del Diccionari enciclopèdic de medicina (en curs d’elaboració), projecte del qual l’IEC comparteix l’autoria juntament amb la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears; Enciclopèdia Catalana, SAU; el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT.
 • Contacte amb la Secció Catalana de Metrologia, de la Societat Catalana de Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans, per valorar diverses vies de col·laboració amb el TERMCAT.

El DIEC2 incorpora en els resultats de la consulta una pestanya d’accés directe al Cercaterm, amb els resultats de la mateixa cerca.

Universitats

Col·laboració amb les universitats del domini lingüístic català per impulsar la producció i la difusió  de la terminologia dels diferents àmbits del coneixement.

 • Col·laboració amb universitats catalanes, estatals i internacionals per a la realització de sessions de presentació i de formació sobre el treball terminològic i per a l’acollida d’estudiants en pràctiques.

Xarxes de terminologia

Associació Espanyola de Terminologia (AETER)
Associació Europea de Terminologia (AET)
Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)
Xarxa Iberoamericana de Terminologia (RITerm)
Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter)

El TERMCAT participa en l’activitat d’aquestes xarxes per mitjà de diverses actuacions:

 • Intercanvi i difusió d’informació i de publicacions terminològiques;
   
 • Contribucions a les jornades i congressos organitzats per aquestes xarxes:
  - TERMINTRA II (Copenhaguen, 14 de juny). Associació Europea de Terminologia. Contribució de Sandra Cuadrado: “User communities & Communications platforms: Cercaterm Catalan national termbank, portals and the new site”;
  - XV Jornada Científica Realiter (Faro, 26 i 27 de setembre). Xarxa Realiter. Contribució de Jordi Bover: “L’acostament de la terminologia al gran públic mitjançant productes multimèdia de difusió”;
  - Debat SCATERM: La IATE, un recurs útil per a la traducció (Barcelona, 7 d’octubre). SCATERM. Contribució de Marta Grané a la taula rodona “La utilitat de la IATE per a la traducció”;
  - XIX Jornada AETER 2019 (Màlaga, 29 de novembre). Associació Espanyola de Terminologia. Contribució de Jordi Bover a la taula rodona ““Noves perspectives per a l’accés a la terminologia a l’Estat espanyol”;
 • Participació en les juntes directives d’algunes xarxes:
  - el TERMCAT ocupa la secretaria executiva de l’Associació Europea de Terminologia des del 2011 i la tresoreria des del 2013;
 • Col·laboració amb els seus canals de difusió i comunicació:
  - el TERMCAT publica el butlletí mensual i gestiona el web i els comptes a les xarxes socials de l’Associació Europea de Terminologia;
  - el TERMCAT participa en el Consell de redacció de Terminàlia, la revista de la Societat Catalana de Terminologia;
 • Participació en projectes terminològics multilingües:
  - en el  marc de la Xarxa Realiter, el TERMCAT ha treballat en l’ampliació, revisió i edició en línia del contingut terminològic de la Terminologia de la gestió de la qualitat;
 • Assistència a les assemblees generals anuals:
  - Associació Espanyola de Terminologia (AETER), el 29 de novembre a Màlaga;
  - Associació Europea de Terminologia (AET), el 29 de novembre a Dublín;
  - Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), el 27 de setembre a Faro.

Associació Europea de Terminologia

Associació Europea de Terminologia

L’Associació Europea de Terminologia (AET) té com a missió fomentar el multilingüisme per mitjà de la terminologia, proporcionar una plataforma en el pla europeu que contribueixi a promoure i professionalitzar l’activitat terminològica, millorar-ne el reconeixement i establir ponts de cooperació entre organitzacions, associacions i entitats de l’àmbit terminològic. Actualment, el TERMCAT n’ocupa la secretaria executiva i també la tresoreria.

Segona reunió anual de l’equip directiu de l'AET
 • Funcions del TERMCAT:
  - coordinació de les accions comunicatives i de cooperació;
  - gestió de tota la documentació oficial que regula l’organisme;
 • Acollida i participació en la primera trobada anual de l’equip directiu (Barcelona, 11 de febrer)
 • Participació en la segona reunió anual de l’equip directiu, en el marc de la celebració de Nordterm 2019 i Termintra II (Copenhaguen, 14 de juny)
 • Participació en l’assemblea general, en el marc de la celebració de la conferència TOTh (Terminology & Ontology: Theories and Applications), organitzada per la Dublin City University, el Foras na Gaeilge i l’AET (Dublín, 29 de novembre)
TOTh (Terminology & Ontology: Theories and Applications)

Altres col·laboracions destacades

Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC)

Col·laboració per a impulsar la producció i difusió de la terminologia en llengua catalana. El treball col·laboratiu entre els dos organismes pretén promoure la detecció de neologia en els textos d’especialitat objecte de treball del col·lectiu de traductors, i la recerca i posterior difusió al Cercaterm dels corresponents termes en català.

 • Col·laboració amb els membres de la Comissió TERMCAT de l’APTIC per facilitar la posada en marxa d’un formulari web que facilita la implicació dels socis d’aquest organisme en la producció de fitxes terminològiques que, posteriorment a la revisió per part del TERMCAT, es preveu difondre des del Cercaterm.

Televisió de Catalunya

 • Col·laboració amb el Departament de Nous Formats de TV3-Televisió de Catalunya en el nou programa El llenguado. Concretament, el TERMCAT ha participat en la gravació del tercer capítol del programa, dedicat al català de la natura i la ciència, amb comentaris sobre diversos aspectes de l’elaboració del Diccionari dels ocells del món, un projecte dut a terme conjuntament amb el Zoo de Barcelona i l’Institut Català d’Ornitologia. En el web del programa també hi figura una entrevista al director del TERMCAT sobre l’activitat terminològica que desenvolupa el Centre.
El Llenguado

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Col·laboració per a intercanviar informació sobre els projectes terminològics en curs i per a establir els mecanismes que permetin garantir, sempre que sigui possible, la difusió de formes comunes per a designar nous termes.

 • Preparació del contingut, edició en línia i difusió del Vocabulari de la música, elaborat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

UNE

El TERMCAT i l’Associació Espanyola de Normalització UNE han renovat aquest any el conveni marc de col·laboració per al desenvolupament de la versió oficial en català de normes UNE.

El TERMCAT participa també com a membre del Comitè Tècnic de Normalització 191 de Terminologia (AEN/CTN 191) de l’Associació Espanyola de Normalització. L’AEN/CTN 191 és el representant estatal del Comitè Tècnic 37 de l’Organització Internacional per a la Normalització (ISO), que s’ocupa de la normalització dels principis, mètodes i aplicacions relatius a la terminologia.

 • Traducció de 4 normes UNE dels àmbits del dret, de l’empresa i de les tecnologies de la informació (veg. Normes tècniques en català).

UZEI

 • Col·laboració amb el Centre Basc de Lexicografia i Terminologia per a l’intercanvi d’informacions i projectes d’interès mutu, d’acord amb el conveni marc de col·laboració signat entre ambdues institucions.

Projecte europeu Coopwood-Poctefa

Projecte beneficiari de la convocatòria de projectes Interreg V Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020, que es concreta en un seguit d’accions encaminades a promoure la cooperació transfronterera en la formació professional en l’àmbit de la fusta.

Un dels blocs d’acció previstos es concreta en la creació d’un portal de recursos que inclourà un glossari de l’àmbit de la fusta en català, castellà, francès i basc, que elabora el TERMCAT.

La resta d’organismes integrants del projecte són l’Associació Patronal de Fusters de Guipúscoa (Donostia), la Cambra d’Oficis i Artesans dels Pirineus Atlàntics (Pau), la Federació d’Oficis de la Construcció (Anglet), TKNIKA (Renteria), la Cambra d’Oficis de l’Arieja (Foix) i el CIS San Juan/Donibane (Pamplona).

 • Organització de la sessió de treball de Barcelona (22-24 d’octubre);
 • Participació en les reunions de treball de Pamplona (9-10 d’abril) i de Barcelona;
 • Reunió de seguiment a la seu del TERMCAT mb Nekane Amondarain, representant d’Arotzgi, l’Associació Patronal de Fusters de Guipúscoa, i Salvador Ordóñez, coordinador general del Gremi de Fusta i Moble de Catalunya (17 de juny).
Coopwood

Visites institucionals

El TERMCAT acull la visita de professionals i representants d’institucions acadèmiques, centres de recerca i organismes vinculats amb la llengua i la terminologia amb l’objectiu de donar a conèixer l’activitat terminològica en llengua catalana i afavorir l’intercanvi d’experiències i la col·laboració en matèria terminològica.

 • Joaquín Garcia Palacios, responsable dels estudis de terminologia de la Universitat de Salamanca i president de l’Associació Espanyola de Terminologia (22 de gener):
  - La visita va tenir com a objectiu valorar la col·laboració, establerta per mitjà d’un conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Salamanca, relacionada amb l’acollida anual d’estudiants en pràctiques i comentar, també, diverses possibilitats de col·laboració amb l’Associació Espanyola de Terminologia.
Visita

 

 • Sanja Kiš Žuvela, de l’Acadèmia de la Música de la Universitat de Zagreb (Croàcia) i especialista col·laboradora de l’Institut de Lingüística i la Llengua Croata, Struna (5 de març):
  - En el decurs de la visita, la Dra. Sanja Kiš Žuvela va oferir informació sobre el projecte d’elaboració d’un diccionari de terminologia musical i es va valorar la possibilitat de col·laborar mútuament en la cessió d’equivalents.
Visita

 

 • Elisa Loncón, professora de la Universitat de Santiago de Xile, i Belén Villena, professora de la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, doctores en Lingüística per la Universitat de Leiden (Holanda), i en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe per la Universitat Pompeu Fabra, respectivament (16 de desembre):
  - L’objectiu de la visita es va centrar en l’intercanvi d’informació sobre la normalització dels neologismes en català i sobre el treball que duen a terme aquestes especialistes en l’àmbit de la neologia i la planificació lingüística del mapudungu, llengua ameríndia parlada pels maputxes a Xile.
Visita

 

 • Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística i presidenta del Consorci del Centre de Terminologia (25 d’abril):
  - La consellera va tenir l’ocasió de conèixer i d'intercanviar impressions amb el personal del Centre, i va destacar la solidesa de la feina que s’hi duu a terme des de fa anys. També va fer notar la importància de mantenir aquest nivell per oferir un bon servei als usuaris i al desenvolupament general de la llengua.
Visita